Årsmøte IL Jutul 2015

Årsmøtet for IL Jutul holdes onsdag 18. mars 2015 kl 19.00. Alle medlemmer i idrettslaget ønskes velkomne. Saksliste og årsrapport for IL Jutul er nå publisert.

2015-01-21
aimeejutulil

Årsmelding og saksliste finner du her til nedlasting. Trykkede kopier vil bli delt ut på årsmøtet.

Det har kommet inn et forslagt til årsmøtet fra Jutul fotball, se vedlegg.

 

Årsmøte datoer og tid i gruppene er som følger;

- Hornigjengen; 2.februar

- Jutulkara; 10. mars kl 20.30

- skigruppen; 9. februar kl 18 - 19.30, grendehuset, møterom 2.

- Fotball; 4. mars kl 19 på Jutulstua

- Hockey; 2. mars kl 20 i Bærum ishall