IL Jutul har fått en barneidrettsansvarlig.

Idrettstinget vedtok i 2015 at alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person som skal være ansvarlig for at idrettens barneidrettsbestemmelser blir ivaretatt.

2016-06-16
admin

Hovedstyret har besluttet at Elin Thrane skal inneha denne rollen.

Målet er at barna skal ha det sosialt, føle seg trygge, prøve nye ting og ikke være redde for å feile. Barneidrett defineres som all organisert idrett frem til og med det året barna fyller 12 år.

Funksjonen er ny og Elin vil i løpet av høsten delta på trener og lagledermøter i alle gruppene for å informere om rollen. Videre vil møtene bli brukt til diskusjon om hvilken fokus vi vil ha i klubben og i de enkelte gruppene for å sikre at barna trives i klubben slik at de holder seg aktive lengst mulig.

Elin Thrane kan kontaktes ved spørsmål eller innspill.

E-post: e_thrane@hotmail.com, telefonnummer 90620778

barneidrettsbestemmelsene_lr.pdf Les mer om barnerettighetsbestemmelsene