Oversikt over tillitsvalgte

Arbeidsutvalget 2017

Verv Navn mobil
Leder Ivar Barstad 932 43 004
Nestleder Andreas Orheim 917 04 434
Kasserer Einar Soleng 916 25 137
Styremedlem Eva Stene 400 39 678 
Styremedlem Endre Nakstad 901 66 848 
Styremedlem Elin Thrane 906 20 778
     
Varamedlem Paul Torgersen 995 15 786 

Gruppeledere - medlemmer av Hovedstyret

Verv Navn mobil
Fotball Elin Kristiansen 911 37 167
Hockey Gary Vanderhill 909 46 443
Ski Bengt Lyng 924 33 836

 

Ansatte

Verv Navn mobil
Daglig leder Aimee G Tverli 408 70 538
Leder idrettskolen Sigrid Nestgaard Rød 481 86 620 
Sportslig leder fotball Espen Løken Petersen 911 30 026 

Andre viktige kontaktpersoner

Verv Navn mobil
Anlegg Knut Bolstad 917 89 935
Representantskapet      Kjell Nakstad 995 70 462

 

Medlemmer av valgkomitéen

Valgkomité Navn mobil
                                  Erik Frogner 905 54 777
  Linda Roswald 415 42 439 
  Irene Tverli 481 74 861 

 

Medlemmer av kontrollkomitéen

Verv Navn mobil
Medlem                       Bjørn Fredriksen  
Medlem   Bjørn Aulie